กลับสู่หน้าแรกขออภัยในความไม่สะดวก


หน้าเว็บไซด์นี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการ อัพเดทข้อมูล


ติดต่อเรา

 • Facebook


 • E-mail : map.ortho@gmail.com

  Line@
  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันและเวลาราชการ

  กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (ชั้น 1 อาคารสำนักงาน 8 ชั้น)
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
  2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2579-7590, โทรสาร 0-2579-7590