Download  

ทำเนียบวงรอบเขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำ

*เนื่องจากไฟล์เอกสารมีขนาดใหญ่ อาจทำให้การแสดงบนหน้าจอภาพช้า ซึ่งอาจใช้วิธีการดาวน์โหลด เพื่อ save file

หากท่านต้องการเอกสารและไฟล์ภาพแผนที่ต้นฉบับ กรุณาติดต่อ กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2 โทร.02561-2947

กรมพัฒนาที่ดินขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการนำข้อมูลเขตพัฒนาที่ดินที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ ไปใช้ในด้านกฎหมาย

กรณีไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้ กรุณา Download โปรแกรม   Adobe Acrobat ที่นี่ !!